Skip to main content

Thought leadership is een marketingstrategie waarbij merken nieuwe, soms tegendraadse ideeën ontwikkelen om hun merk uit te bouwen.

Zowel B2C- als B2B-merken kunnen thought leadership nastreven. Enkele voorbeelden zijn Nike, Tesla en BCG, zoals we uitleggen in onze longread over het onderwerp.

Een essentieel ingrediënt van thought leadership is dat merken een standpunt moeten innemen. Het is niet voldoende om uit te pakken met expertise: thought leaders willen veranderen hoe mensen denken en handelen.

Door deze nieuwe, originele ideeën te ontwikkelen, worden merken katalysatoren en magneten voor gesprekken. Thought leadership maakt bijna altijd gebruik van een geïntegreerde (360°) communicatieaanpak met inzet van alle communicatietactieken en - kanalen.

Wanneer merken standpunten innemen, moeten ze natuurlijk ook nadenken over risico's. Marketeers die thought leadership campagnes ontwikkelen, moeten waken over het evenwicht tussen interessant en opvallen enerzijds en reputatie en brand safety anderzijds.

Ons aanbod

FINN heeft 15 jaar ervaring in het uitbouwen van thought leadership voor merken door middel van geïntegreerde communicatie. We doen dat zowel voor B2B als B2C-merken.

We helpen merken bij het doorlopen van het 4-stappen proces van thought leadership, waarbij we altijd aandacht hebben voor de belangrijke stakeholders van het merk & voor de brand safety.

thought leadership how to

  • Wij coachen merken om raakpunten te herkennen tussen hun missie en belangrijke maatschappelijke vraagstukken.
  • We helpen merken om nieuwe, tot de verbeelding sprekende standpunten in te nemen - binnen de grenzen van de brand safety.
  • We ondersteunen merken in de storytelling en in de communicatie van hun standpunt(en) door middel van impactvolle, geïntegreerde ("360") campagnes. Daartoe coachen en trainen we experts en leidinggevenden in de organisatie, zodat ze het thought leadership van het merk echt kunnen dragen.
  • We monitoren de impact die het thought leadership van het merk genereert. In nauwe samenwerking met het merk bouwen we capaciteiten en vertrouwen op om stem voor verandering te worden binnen de industrie en de maatschappij.

Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe uw merk thought leader kan worden.