Na een carrière als consultant bij verschillende bureaus, startte Roel Dekelver in februari 2010 als woordvoerder bij Delhaize België. “Van alle jobs die ik al heb gedaan is die bij Delhaize het leukst. Ik wou altijd al woordvoerder worden. Het is volgens mij één van de leukste jobs binnen de communicatie en het spreekt helemaal tot de verbeelding,” aldus Roel Dekelver.

Wat is het verschil met een job als consultant in de communicatie?

Roel Dekelver: “Als consultant heb ik veel ervaring kunnen opdoen bij verschillende bedrijven en projecten. Het voordeel van zo’n job is dat je een outside vision hebt. Je hebt altijd de mogelijkheid om het probleem op een objectieve manier te bekijken. De projecten en klanten waar je voor werkt als consultant zijn divers en afwisselend. Maar er is ook een keerzijde van de medaille: je werkt maar op korte termijn voor klanten, waardoor je de waarden en normen van een bedrijf nooit echt goed kent. Nu ik als vaste medewerker werk, is dat een heel ander verhaal.”

Hoe werkt de communicatiedienst van Delhaize?

Op de communicatiedienst van Delhaize werkt een team van acht mensen dat instaat voor interne communicatie, externe communicatie, corporate resonsability communicatie en copywriting.

Roel Dekelver: “Er wordt hier zeer veel gewicht gegeven aan onze afdeling. Delhaize hecht veel waarde aan de manier waarop Delhaize naar buiten komt. Omdat we elke dag in contact staan met de klant is het belangrijk dat we regelmatig extern communiceren, en dat niet alleen via marketing en publiciteit, maar ook met bijvoorbeeld een artikel in de krant om zo onze positie en ons imago duidelijk te maken en te ondersteunen.”

Wat houdt PR in voor Delhaize?

Roel Dekelver: “Delhaize onderneemt commerciële acties, zoals die met het WWF of de Fitte Helden, maar ook met persacties brengt het speciale initiatieven naar voren. Onze PR is zowel proactief als reactief. We starten zelf veel PR-acties rond verschillende domeinen. Maar omdat Delhaize een groot bedrijf is met een belangrijke maatschappelijke impact, stapt de pers natuurlijk ook vaak zelf naar ons toe. Gemiddeld krijgen we zo’n vijf à tien vragen per dag van journalisten, en die variëren van concrete info naar aanvragen voor interviews.”

Hoe verloopt het contact met journalisten?

Roel Dekelver: “Het contact met journalisten verloopt altijd zeer vlot. Omdat ik al enkele jaren in de sector werk, weet ik hoe je journalisten moet contacteren en op welke manier je snel een relatie met hen opbouwt. Soms krijg ik wel eens vragen waar ik niet onmiddellijk het antwoord op weet. Dat is normaal in een bedrijf waar zoveel departementen zijn. Dan stel ik die vraag aan de verantwoordelijke medewerker. Vervolgens probeer ik zo snel mogelijk terug te bellen.”

Als woordvoerder probeer ik ’s morgens de vragen van de pers al voor te bereiden en statements te formuleren.

Roel Dekelver, woordvoerder bij Delhaize

Roel Dekelver: “Met het vriesweer neem ik bijvoorbeeld op voorhand contact op met de verantwoordelijke aankoper van strooizout. Die geeft me dan meer informatie over het koopgedrag van klanten waardoor ik journalisten niet moet laten wachten. De meeste journalisten laten hun artikels nalezen. Bijna alle dingen die ik zeg, reflecteren één voor één wat ik heb gezegd. Een quote is een quote, en ik merk op dat die gerespecteerd wordt. Op dat vlak zijn journalisten in België wel correct.”

Moet je veel aan crisiscommunicatie doen?

Roel Dekelver: “Dit jaar heeft Delhaize niet veel moeilijke zaken moeten behandelen. Je hoort daar natuurlijk ook niet zoveel van, wat een goed teken is. Maar ook in crisissituaties communiceert Delhaize op een transparante manier. Wij hebben een actief beleid hierrond en zijn dus voorbereid op zulke zaken. Over bepaalde onderwerpen zoals financiën en veiligheid leveren we sowieso geen commentaar wegens bedrijfsinterne redenen.”

Heb je een gouden tip voor woordvoerders?

Roel Dekelver: “De slaagkansen van een goed interview, of het nu live, audiovisueel of in de krant is: alles staat of valt met de voorbereiding. Als je een bepaalde boodschap wil overmaken, is het nodig om op voorhand alle informatie te verzamelen en ter beschikking te hebben. Dat geeft je een gevoel van zekerheid en de mogelijkheid om binnen je verhaal te blijven. Op het moment dat je het antwoord niet meer weet, ga je omwegen maken en dan ga je in een richting worden geduwd waar je niet in wilt worden geduwd. Voorbereiding maakt 90 procent van het interview uit. De overige 10 procent is eigenlijk maar het moment waarop je de dingen vertelt.

Woordvoerderschap is geen rocket science, maar je moet gewoon goed informeren en niet verwachten dat je zelf alles weet. Het is de taak van een woordvoerder om af te bakenen wat je kan zeggen en op welke manier je dit zo attractief mogelijk kan brengen voor de buitenwereld.”

Roel Dekelver studeerde politieke wetenschappen en bedrijfseconomie. Hij begon zijn professionele carrière als communicatieadviseur bij Groep C & Slangen. Daarna stapte hij over naar Duval Guillaume Antwerpen als strategisch planner en PR-adviseur, om dan een korte periode als externe communicatiemedewerker bij Fabricom GDF Suez te werken. Sinds februari 2010 werkt Roel Dekelver als woordvoerder bij Delhaize België.

Any project in mind?