Een echte, grootschalige reputatiecrisis overweldigt vrijwel altijd de bandbreedte van de communicatieafdeling.

Any project in mind?