Voor non-profit organisaties is het vaak moeilijker dan voor bedrijven om de pers te overtuigen hun persberichten in de media te brengen. Denk aan humanitaire rampen waarbij ngo’s schreeuwen om aandacht, maar waar kranten nauwelijks aandacht aan schenken. Wij geven 10 specifieke richtlijnen mee die persberichten van ngo’s nieuwswaardig maken.

1. Gebruik feiten

Gebruik beelden en manieren van spreken die de indruk wekken dat het om een ooggetuigenverslag gaat, dat ter plekke wordt opgenomen en direct wordt uitgezonden. Plaatsnamen, namen, nummers, datums zijn een vaste waarde in de berichten van ngo’s.

2. Verstrek achtergrondinformatie

Geef de lezer omstandigheden, vorige gebeurtenissen en geschiedenis mee. Een zaak wordt vaak pas nieuws als je ze in het licht van vorige situaties schetst. Voeg een paragraaf toe met de tussentitel achtergrondinformatie.

3. Gebruik woorden die empathie opwekken

Kranten bevatten vaak meer ‘slecht’ dan ‘goed ‘nieuws. Ngo’s kunnen gevoelens uitdrukken door middel van sterke woorden met een negatieve connotatie in de titel of door imperatieven die verontwaardiging uitdrukken. Bijvoorbeeld: ‘Stop verder bloedvergieten in Iran’.

4. Schrijf duidelijk

Als je organisatie een gevestigde waarde is of wil zijn, dan mag je geen verwarrende berichten uitsturen. Gebruik heldere taal.

5. Maak geen reclamebord van je bericht

Hoewel je de eigen ngo wil promoten, moet je toch voorzichtig zijn dat je de naam van je organisatie niet teveel vernoemt. Maak niet overdreven gebruik van superlatieven of uitroepingstekens.

6. Maak je bericht persoonlijk

Je kan dit doen door persoonlijke getuigenissen zoals ‘”De muziek maakte me niet echt bang, maar wel de helse geluiden. Het was net zoals in een enge film… Ik had schrik, er waren geen honden, maar het lawaai was ondraaglijk. Telkens als ik probeerde te slapen, bonkte iemand luid en met geweld op de deur,” getuigt al-Maqtari.’ Dit zou veel minder impact gehad hebben moest het vervangen worden door : ‘In de gevangenis heb ik een verschrikkelijke tijd gehad’.

7. Vernoem belangrijke personen

Ngo’s kunnen personen aanhalen in hun persbericht die een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen hebben, zoals een minister, een staatshoofd of een parlement.

8. Denk aan je bronnen

Als je organisatie reeds een gevestigde waarde is, kan je de naam van je eigen organisatie als bron gebruiken. Daarnaast kan je belangrijke bronnen of getuigenissen toevoegen.

9. Schrijf over recente informatie

Tekstelementen moeten er op wijzen dat het persbericht nieuwe informatie bevat. Als je ngo een persbericht uitstuurt, benadruk dan dat je over nieuwe en recente informatie beschikt, bijvoorbeeld door de woorden in een nieuw rapport te benadrukken.

10. Hoe maak je ‘ver’ nieuws ‘dichtbij’?

Uitdrukkingen en formules zorgen ervoor dat nieuws dat ‘veraf’ lijkt, relevant wordt. Ook al is de inhoud van het bericht niet zo belangrijk voor de lezer, toch kan de organisatie een draai geven aan het perspectief van het verhaal. Dat kan in de vorm van een citaat, zoals in het persbericht van Amnesty International: “Zoals de opwarming van de aarde nood heeft aan een globale actie, zo hebben ook mensenrechten nood aan internationale solidariteit en respect voor het internationaal recht.” De ngo gaat er van uit dat iedereen mensenrechten heeft gekregen, alle volkeren over de hele wereld, vanaf het moment dat men geboren wordt. Hierdoor worden haar berichten betekenisvol. 

Any project in mind?