Kristien Vermoesen, managing partner van FINN, werd zopas geselecteerd als één van de tien Europese Ambassadeurs voor Vrouwelijk Ondernemerschap in België. De komende twee jaar zal zij haar ondernemersspirit tijdens tal van events doorgeven aan vrouwelijke ondernemers-in-spe, en hen inspireren om voor het ondernemerschap te kiezen.

Het aantal vrouwen dat in België een eigen onderneming opricht, bedraagt nog altijd minder dan de helft van het aantal mannen– zo toonde een recente studie van de Vlerick Management School aan. Dit Europees initiatief wil vrouwen motiveren om toch de stap te zetten. Ik vind het een hele eer om daar aan te kunnen bijdragen.

Kristien Vermoesen

Sinds 2004 stijgt het aantal ondernemende vrouwen in Vlaanderen licht, maar toch toont onderzoek aan dat weinig vrouwen in Vlaanderen zichzelf zien als toekomstige zelfstandige ondernemers. Voor mannen betekent zelfstandig ondernemen meer vrijheid, maar vrouwen schrikken terug voor de gevolgen op vlak van inkomen, sociale zekerheid, en werkuren.

Die trend wordt al zichtbaar bij studenten: vrouwelijke studentes geven aan minder ambitie te hebben voor een ondernemende carrière dan hun mannelijke collega’s. Vrouwen geloven minder dan mannen in hun eigen mogelijkheden, en ze hebben blijkbaar ook meer faalangst.

Kristien Vermoesen

Met het Europese Ambassadeursinitiatief, dat voor België wordt ingevuld door mabizz en L’Union des Classes Moyennes, wil de Europese Commissie verandering brengen in deze situatie, en vrouwen motiveren om toch voor het ondernemerschap te kiezen. De Ambassadeurs krijgen een rolmodelfunctie, en zullen via getuigenissen over hun parcours en initiatieven tonen dat succesvol vrouwelijk ondernemerschap géén uitzondering is.

Klik hier voor meer info over mabizz

Any project in mind?