Hoewel 2024 nog ver weg lijkt, is het nu het moment om een tandje bij te steken voor je public affairs en lobbying. Zowel partijen als politici als het middenveld zitten met hun hoofd al helemaal bij de volgende verkiezingen. De basis voor je lobbying tot 2030 moet je dus vandaag leggen.

Op 2 jaar van het belangrijke verkiezingsjaar verschuift de aandacht van de politiek van het realiseren van verkiezingsbeloftes naar het vooruitschuiven van nieuwe prioriteiten en beloftes om de kiezer te charmeren.

“Parfum de crises”: de context van je public affairs strategie

De pre-electorale koorts stijgt verder door een combinatie van budgettaire, economische en ecologische crisissen.

Zo kleurt de begroting bloedrood na 2 lastige coronajaren, met een verwacht federaal tekort van meer dan 30 miljard euro in 2023. De gewesten en de gemeenschappen staan er niet veel beter voor.

Veel marge om de energiecrisis te bestrijden en tegelijk sociaal-economische hervormingen door te voeren om de klimaatdoelstellingen te halen heeft de politiek dus niet.

Daarnaast voorspellen de peilingen weinig goeds voor de traditionele partijen. Het lijkt er eerder op dat extreem-links en extreem-rechts op een grote overwinning afstevenen. Dat belooft op zijn beurt aartsmoeilijke coalitievormingen na 2024.

Deze cocktail van grote uitdagingen, beperkte budgettaire marge en het uitzicht op een electorale afstraffing zorgt voor grote zenuwachtigheid in de Wetstraat en in de Dorpsstraat.

Politici begeven zich op ongekend terrein en zoeken de aandacht door het oplaten van ballonnetjes, die door anderen even snel doorprikt of bekritiseerd worden.

Wat betekent dit voor je public affairs?

Eén ding is duidelijk: beleidsmakers zijn – misschien meer dan ooit – op zoek naar ideeën om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken die bovendien politiek relevant zijn.

Bovendien zal de politiek vroeg of laat op zoek moeten naar bijkomende inkomstenbronnen en/of een beperking van de huidige uitgaven.

De komende 12 maanden gaan politieke partijen aan de slag met het schrijven van de verkiezingsprogramma’s waarin de voorstellen voor de periode richting 2030 zijn vervat.

Met dit document trekken ze vervolgens naar de kiezer en, indien de partij deel uitmaakt van een bestuurscoalitie, zullen de partijstandpunten hun weg vinden in de bestuursakkoorden.

De komende maanden zijn dus doorslaggevend voor het bepalen van de politieke prioriteiten na 2024 en wie wil wegen op het beleid wacht best niet te lang.

We lijsten een aantal manieren op waarop je met je bedrijf (of sector) kan wegen op de partijprogramma’s – en uiteindelijk het regeerakkoord:

5 public affairs tips om te wegen op de verkiezingen

1. Neem contact op met jouw mandatarissen (lokaal, regionaal, federaal en Europees)

Begin bij het begin: zorg dat je je lokale mandatarissen kent en dat zij jou kennen.

All politics is local: als je gehoord wil worden, moet je weten bij wie je terecht kan en waarom. Identificeer de politici die afkomstig zijn uit jouw regio en neem contact op met hen of hun medewerkers. Schrijf hen aan of spreek ze aan tijdens debatavonden of een persoonlijke ontmoeting.

Bereid je gesprek voor door je te informeren over hun rol, bevoegdheden en interesses. Begrijp wat hun prioriteiten zijn en op welke onderwerpen zij zich willen profileren. Zorg er voor dat je jouw boodschap kan brengen op een korte en eenvoudige manier.

Volg een gesprek altijd schriftelijk op, waarin je jouw dossiers onder de aandacht brengt met bijkomende informatie.

2. Nodig mandatarissen uit voor een bedrijfsbezoek

Om uitdagingen en opportuniteiten te bespreken met beleidsmakers zijn bedrijfsbezoeken een ideale manier om hen te laten kennismaken met de realiteit van het terrein. Zo zien zij met eigen ogen wat er leeft en hoe er gewerkt wordt in hun vakgebied of regio.

Beleid maken is vaak abstract. Door politici uit te nodigen maak je jouw realiteit tastbaar voor hen. Een rondleiding of presentatie op de site is een perfecte gelegenheid om jouw wensen kenbaar te maken. (De foto’s op sociale media zijn nog gratis reclame ook.)

3. Word actief in een sectorfederatie

Sectorfederaties verdedigen op een professionele wijze de belangen van een groep ondernemingen.

Om zijn werk te doen heeft een federatie sturing en input nodig van de leden om te weten wat er leeft in de sector en welke standpunten de federatie moet bepleiten bij beleidsmakers.

Hoe actiever je bent in de sectorfederatie, hoe groter de kans dat jouw standpunten worden overgenomen. Hiermee stijgt jouw onderneming boven haar gewicht uit. Sluit je daarom aan bij een sectorfederatie en neem deel aan ledenconsultaties, werkgroepvergaderingen of stel je kandidaat voor een bestuursmandaat.

4. Public affairs is ook public relations: zoek de media op voor “outside lobbying”

Onbekend is onbemind: heb je nieuws of ben je een leider in jouw sector? Nodig dan de pers uit voor een bezoek of een interview en vergroot jouw zichtbaarheid in de (lokale) media.

Jouw mandatarissen houden de pers nauwlettend in de gaten en zijn altijd op zoek naar winnaars om zich mee te profileren.

Je hanteert daarbij best de volgende regel.

Outside lobbying (in de pers of in het publieke debat) is zeer bruikbaar voor “sympathieke” standpunten waar een neutrale toeschouwer zich vlot bij aansluit. Denk aan hernieuwbare energie, fietsinfrastructuur, werkgelegenheid.

Voor gevoelige dossiers waar je tegenkanting kan verwachten van belangengroepen of activisten doe je eerder beroep op inside lobbying. Denk bijvoorbeeld aan omgevingsvergunningen of fiscale rulings voor je sector of je bedrijf.

5. Kom met oplossingen, niet (enkel) met problemen

Politici worden overladen met klachten en problemen. Helaas bestaan er voor vele problemen geen pasklare antwoorden.

Politici gaan daarom maar al te graag in op voorstellen voor oplossingen. Bereid daarom jouw gesprek goed voor. Kader het probleem en de maatschappelijke relevantie ervan en stel dan een concrete en berekende oplossing voor met een reële impact op mensen en de samenleving die een beleidsmaker kan bepleiten.

Any project in mind?