Traditionele public affairs beperken zich vaak tot “inside lobbying” of directe lobbying, waarbij organisaties één op één het gesprek aangaan met beleidsmakers. Outside lobbying, waarbij organisaties ook het publieke debat aangaan rond beleidskeuzes – en daarbij ook andere stakeholders in bad trekken – beschouwen veel klassieke public affairs professionals eerder als een laatste toevluchtsoord of zelfs als een zwaktebod. Maar onderzoek van Iskander De Bruycker en Jan Beyers (UAntwerpen) wijst uit dat de beide public affairs strategieën elkaar versterken – als je het juist aanpakt.

“Inside lobbying” versus “outside lobbying”: wat is het?

Inside lobbying (ook wel direct lobbying genoemd) is waarschijnlijk waaraan de meeste mensen (ook lobbyisten zelf) denken als het over public affairs gaat.

Public affairs professional grijpen er haast vanzelf naar als eerste werktuig in hun gereedschapskist.

Bij inside lobbying gaan lobbyisten (vaak over technische onderwerpen) rechtstreeks met de beleidsmaker in gesprek via mail, telefoon, face-to-face, in vergaderingen of comités, … Zeker voor lobbying op EU-niveau kiezen de meeste lobbyisten voor deze directe aanpak.

Er zijn dan ook voordelen aan.

Je wisselt rechtstreeks informatie uit met de beleidsmaker. Dat laat toe om in een vroege, voorbereidende fase al over beleid te spreken. Als er een discussie of conflict ontstaat, biedt inside lobbying de kans om dat conflict achter de schermen aan te pakken, en om meningsverschillen met open vizier te bespreken met de beleidsmaker.

De reikwijdte van het conflict blijft binnen de perken, wat vaak goed uitkomt voor de organisatie én voor de beleidsmaker.

Outside lobbying daarentegen heeft een heel ander doel. Bij outside lobbying proberen belangengroepen het debat rond beleidskeuzes naar het publieke forum te verleggen.

Daarbij gebruiken de public affairs professionals een heel ander arsenaal aan middelen, waaronder

press releases and conferences, contacts with journalists, public campaigning, social media advertising or protest events. What these tactics share in common is that they address policymakers indirectly and are geared at raising the awareness of a broader audience

Daarbij sporen ze ook andere stakeholders aan om hun stem te laten horen (“coalition building”).

Door de aandacht voor een probleem te vergroten, stijgt de druk op beleidsmakers om de standpunten van de stakeholders mee te nemen in hun beleidskeuzes en wetgeving.

Wanneer kiezen voor welke public affairs strategie?

Uit het onderzoek van de UAntwerpen blijkt dat beide strategieën succesvol kunnen zijn, en dat ze complementair kunnen zijn. Het is dus niet zo dat “outside lobbying” je “inside lobbying” efforts schaden – je kan ze naast elkaar gebruiken, op voorwaarde dat je enkele best practices in acht neemt:

Outside lobbying werkt het best voor populaire standpunten

Dat je onpopulaire standpunten best niet probeert te slijten in het publieke forum is logisch. Dat blijkt ook uit het onderzoek: wie het publieke debat oppookt rond standpunten die de brede bevolking niet deelt, dreigt zijn eigen ruiten in te gooien.

Maar het omgekeerde is ook waar. Wie automatisch naar “inside lobbying” grijpt, verliest de andere kant van de medaille uit het oog.

Als je werkt rond thema’s die mogelijk populair zijn bij het brede publiek of bij invloedrijke organisaties of bewegingen, laat je kansen liggen door het publiek niet te activeren rond jouw thema.

outside lobbying results in more success (compared to inside lobbying) when defending a position that gains broad approval in the public sphere

Soms werkt outside lobbying dus beter dan één op één contacten.

Outside lobbying werkt het best in coalitie

Het is wel belangrijk dat je bij outside lobbying brede steun zoekt met coalitiepartners.

Zo kan je de politieke steun versterken voor het issue dat door een (grote) coalities van belangenbehartigers wordt gesignaleerd en verhoog je op die manier de kans op succes.

Hoe meer middelen, connecties en expertise kunnen gebundeld worden, hoe groter en opvallender de acties kunnen zijn die jullie beleidsstandpunten in de picture kunnen zetten.

Zoals de onderzoekers schrijven

“outside lobbying can facilitate lobbying success when it is combined with tactics that are geared at sending pervasive signals of political support, such as coalitions among diverse stakeholders

Dat laatste punt over diversiteit is belangrijk. Niet alleen de grootte van je coalitie, maar ook de samenstelling is cruciaal.

Betrek dus niet enkel bedrijven, maar ook NGOs en andere middenveldorganisaties bij je coalitie (of omgekeerd).

Een diverse, representatieve groep die bestaat uit stakeholders van bedrijven en non-gouvernementele organisaties verhogen de geloofwaardigheid van het signaal dat je wil uitsturen. Hoe meer steun, hoe groter de druk om politici om te handelen.

Een hybride public affairs approach

Belangrijk: “outside lobbying” hoeft niet gelijk te staan aan gekrakeel of activisme, en het is ook geen botte bijl – de karikatuur die meer old school public affairs professionals er van maken.

Outside lobbying kan cruciaal zijn om bepaalde thema’s op de agenda te plaatsen (“agenda setting”), gaande van informatiecampagnes, tot activatie van stakeholdergroepen en beleidsmakers, tot inspiratiecongressen en -sessies (denk aan “Flanders Technology”).

Outside lobbying staat niet gelijk aan communicatie met de botte bijl

De toon van outside lobbying hoeft dus helemaal niet agressief of negatief te zijn. Bovendien is de keuze voor outside dan wel inside lobbying vaak een valse tegenstelling.

Sommige elementen uit je public affairs-campagne lenen zich enkel voor inside lobbying (welke auto’s mogen nog in een LEZ na 2026?) en andere lenen zich dan weer voor outside lobbying (de creatie van groene obligaties voor de elektrificatie van de Europese autoproductie).

Tot slot is outside lobbying geen botte bijl.

Campagnes in earned media (“PR”) vereisen soms inderdaad een catchy slogan, maar dat wil niet zeggen dat je niet precies kan communiceren.

Daarnaast biedt advertising (bijvoorbeeld op Twitter) heel precieze mogelijkheden om je boodschappen bij het juiste publiek te krijgen, of dat zich nu bevindt bij de beleidsmakers, opiniemakers of het middenveld.

Public Affairs bij FINN

FINN is een voorloper in de Benelux in het inzetten van geïntegreerde public affairs- en communicatiecampagnes. Daarbij kiezen we vaak voor een hybride aanpak van outside en inside lobbying. Lees meer over ons aanbod in public affairs.

Bronnen

  • De Bruycker, I., & Beyers, J. (2019). Lobbying strategies and success: Inside and outside lobbying in European Union legislative politics. European Political Science Review, 11(1), 57-74. doi:10.1017/S1755773918000218

Any project in mind?