Skip to main content

Het FINN team heeft zo'n twintig jaar ervaring in crisiscommunicatie, zowel aan de kant van media als aan de klantenzijde. Deze ervaringen leveren ons een uniek inzicht en aanvoelen voor het verloop en de afwikkeling van een crisis.

Die stevige praktische basis versterken we door een niet-aflatende research naar best practices en theoretische grondslagen van crisiscommunicatie. Zo onderhoudt FINN nauwe contacten met vooraanstaande academici in het vakgebied van de crisiscommunicatie, en ontwikkelden we innovatieve oplossingen om sneller en effectiever beslissingen te nemen in tijden van crisis.

Crisiscommunicatie: onze ervaring

In de loop der jaren begeleidden we klanten bij uiteenlopende types van crisis zoals

 • Cybersecurity, hacking, phishing, CEO fraude en datalekken
 • Grensoverschrijdend gedrag en safeguarding
 • Reorganisaties (Wet-Renault), desinvesteringen, overnames, stakingen en lockouts
 • Product recalls
 • Consumentenklachten
 • Regulatoire issues en crisissen
 • Communicatie tijdens en over gerechtelijke geschillen (litigation communication)
 • Reputationele aanvallen ("stakeholder challenges") van activistische groeperingen, bv NIMBY-groepen, milieubewegingen, consumentenverenigingen, vakbonden,...
 • Personeelswissels aan de top (board, C-level)
 • Operationele crisissen zoals brand, dodelijk ongeval,...

Crisiscommunicatie: voor de crisis

 • Crisiscommunicatieplan: crisiscommunicatie vereist een degelijke voorbereiding. Elke organisatie, groot of klein, heeft baat bij een crisiscommunicatieplan. Op basis van een analyse van de types van risico waaraan uw organisatie is blootgesteld, stellen we het crisiscommunicatieplan op dat past bij uw organisatie. In zo'n crisiscommunicatieplan beschrijven we ondermeer de soorten crisissen die uw bedrijf kunnen treffen, duiden we de leden aan van de crisiscommunicatieteams (CCT) en beschrijven we escalatie- en beslissingsprocedures tijdens de crisis.
 • Reputationele versterking ("bolstering"): indien we merken dat een bedrijf kwetsbaar is voor crisissen en issues op één of meerdere domeinen, kunnen we voorstellen om proactief de reputatie van het bedrijf te versterken op die domeinen.
 • Issue management: zie onze blog over issue management
 • Stakeholder mapping
 • Mediatraining: zie ons aanbod mediatraining

Crisiscommunicatie: tijdens de crisis

Tijdens een reputationele crisis komt het er vooral op aan om tijdig en efficiënt te reageren. FINN helpt klanten door ondermeer:

 • Monitoring en omgevingsanalyse
 • Crisiscommunicatie: strategie en crisis respons
 • Mediarelaties en stakeholdercommunicatie, copywriting
 • Q&A - vragen en antwoorden
 • Mediatraining & coaching
 • Social media en digitale communicatie

Crisiscommunicatie: na de crisis

Na een crisis is het van belang om het crisiscommunicatieplan kritisch te bekijken om het te verbeteren en te versterken.

 • Lessons learned
 • Procesoptimalisatie
 • Update van crisiscommunicatieplan
 • Update van corporate message catalog
 • Eventueel: reputationele wederopbouw