Skip to main content

 De opkomst van disruptieve technologieën en businessmodellen zet niet alleen gevestigde bedrijven onder druk, maar ook de bestaande regelgeving en wetgeving.

Beleidsmakers en regulatoren moeten een gelijk speelveld garanderen, maar hebben input nodig uit de praktijk om tot een juist begrip en oordeel te komen.

Een consistente en proactieve public affairs strategie is dus geen luxe voor bedrijven vandaag, en dat geldt evengoed incumbents als voor startups en scale-ups.

In een uiterst genetwerkte samenleving als de Belgische is het cruciaal om de juiste stakeholders te kennen en te ontmoeten (inside lobbying). Maar ook langs andere kanalen en tactieken kunnen organisaties hun stakeholders overtuigen, bijvoorbeeld via influencers, door gebruik te maken van digitale marketing of door hun verhaal in de media te brengen (outside lobbying).

Onze dienstverlening in public affairs ligt in lijn met hoe we corporate communicatie en marketingcommunicatie aanpakken.

We vertrekken vanuit sterke analytische en strategische skills. We helpen klanten om zich heel precies te positioneren op de issues die voor hen van belang zijn. Door storytelling en slimme tactics brengen we feiten op een overtuigende manier en op het juiste moment bij de stakeholders.

Onze public affairs diensten

  • Stakeholder research en stakeholder mapping
  • Issue mapping
  • Public affairs strategy
  • Public affairs assets & campaigns: memoranda, position papers, agenda setting, stakeholder management and stakeholder events
  • Issue management & crisis communication
  • Public affairs monitoring: media, politiek, middenveld, activisten